[ENG]

Cześć! Hallo! Salut! Hi! Ciao! Merhaba!

Would you like to learn a new language? If so, join our Tandem Programme!

The main idea of Tandem project is ‘language for language’, which means that you can learn any language you wish in return of teaching your own language. What’s more, you can learn about foreign culture and make friends with foreign students. The best thing is that it’s everything for free! The only effort you make here is teaching either your mother language or the language you know well, which is a great fun!

You are welcome to come to our weekly tandem meeting in Le'żak ;) Every Wednesday at 8pm. See you there !

If you want to just chat and talk, you come to the meeting every week throughtout the year but if you want to have your own language partner, here's what you need to do:

  1. First you need to wait for the information about the recruitment to the programme.
  2. When the event is created, you need to fill in the application form.
  3. All application forms are sent to Tandem Coordinator, who divides participants into small groups depending on their language learning preferences.
  4. Once the groups are created, the list of them is sent to the participants by e-mail.
  5. The list sent by Tandem Coordinator involves e-mails to your students/teachers whom you have to contact and fix the date of meetings.

 

Do you have any quetions concerning Tandem Programme? Contact Kacper Bronicz, our Tandem Coordinator --> tandem.umcs@esn.pl

 

*****

[PL]

Tandem jest projektem językowym, którego główną ideą jest promowanie nauki języków obcych w systemie język za język. W praktyce oznacza to, że w prosty sposób można nauczyć się od podstaw lub dalej pogłębiać znajomość danego języka zupełnie za darmo! Jedynym wkładem, jaki się wnosi jest nauczanie drugiej osoby języka, jaki został przez nią podany w ankiecie rekrutacyjnej. I tak np. osoba mówiąca po angielsku może nauczyć się bezpłatnie hiszpańskiego w zamian za nauczanie tej osoby angielskiego. Termin spotkań, częstotliwość oraz miejsce są ustalane przez osoby bezpośrednio uczestniczące w projekcie (w zależności od kombinacji językowej).

Co najciekawsze, Tandem nie jest tylko i wyłącznie sposobem na rozwijanie swoich sprawności językowych. Jest to również szansa dla tych, którzy chcą otworzyć się na świat i poznawać inne kultury. Dlatego też drugim istotnym celem projektu jest promowanie idei wielokulturowości. W praktyce oznacza to, że chcemy, aby inni poznali nasz kraj, naszą kulturę, język i obyczaje. Dlaczego nie można by tego zrobić poprzez język obcy?

W ramach projektu organizowane są też cotygodniowe spotkania językowe w Le'Żaku - w każdą środę o godz. 20.00.

Jak działa program Tandem?

Jeśli chcesz wziąć udział w spotkaniu, wystarczy, że przyjdziesz i będziesz się dobrze bawić. Jeśli dodatkowo chciałbyś/chciałabyś stworzyć Tandem z partnerem językowym, kroki są następujące:

  1. Pojawia się ogłoszenie o naborze do projektu wraz z formularzem aplikacyjnym.
  2. W formularzu należy podać informacje o języku ojczystym, drugim/trzecim języku i preferencjach co do nauki języka obcego.
  3. Koordynator projektu dobiera part/grupy językowe w zależności od preferencji językowych.
  4. Ogłoszenie listy z podziałem na pary/grupy.
  5. Rozpoczęcie zajęć w ramach projektu.

 

Wszelkie pytania związane z projektem można kierować pod adres tandem.umcs@esn.pl.