IROs Forum (International Relations Offices Forum) jest siecią działów współpracy z zagranicą wiodących polskich akademickich uczelni państwowych. Celem IROs Forum jest zwiększenie efektywności i zakresu współpracy międzynarodowej polskich uczelni, a w szczególności prowadzenie wspólnych działań w kierunku rozwoju wielopłaszczyznowej akademickiej współpracy międzynarodowej, promocja i wdrażanie ich efektów wśród społeczności uczelni partnerskich.