Erasmus Student Network (ESN)

to ogólnoeuropejska sieć organizacji studenckich zajmujących się wspieraniem i rozwojem programów międzynarodowych wymian studenckich, w tym zwłaszcza programu Erasmus wśród studentów na własnej uczelni oraz opieką nad studentami zagranicznymi przyjeżdżającymi w ramach tej wymiany. Pozwala zdobyć doświadczenie w zakresie organizacji i koordynowanie eventów, doskonalenia umiejętności miękkich czy pracy wgrupie. Przygotowyje studentów do przyszłej pracy w wymagającym środowisku biznesowym.

Historia ESN w Polsce rozpoczęła się w roku 1998 od założenia pierwszej sekcji na Akademii Medycznej w Warszawie. W tym samym czasie studenci z innych miast, niezależnie od siebie, zauważyli potrzebę stworzenia organizacji, która promowałaby wymiany studenckie wśród Polaków, a Erasmusom zapewniała integrację i pomoc. Sekcja ESN UMCS w Lublinie oficjalnie działa od 20 lutego 2007 roku. (EWU 28/2007).

ESN is an international non-profit student organization, which is created to support the development of international student exchange especially in frames of Erasmus program. ESN sections are established in 39 states (including Turkey and Marocco) in more than 800 Higher Education Institutions. 14 500 members-volunteers work all over the Europe for ESN.

ESN works at 3 levels:
- international ---> https://esn.org/
- national ---> http://esn.pl/en
- local

 

 

 

People that create our section!