Social Erasmus logo

[ENG]

SocialErasmus is a project which aims at engaging Erasmus students in helping the local society and letting them get to know not only the university life, but also other social groups of Poland and the country itself.

Through the SocialErasmus project we would also like to facilitate making international friendships between Erasmus students, inspire them and give the possibility to become familiar with Polish reality.

The project involves meetings in primary schools and high schools (Erasmus in Schools), orphanages and hospitals, as well as cultural events and ecological activities (Erasmus Forest).

For more informations please visit Social Erasmus' official website.

*****

[PL]

SocialErasmus to inicjatywa ESN Polska mająca na celu zaangażowanie studentów biorących udział w Programie Erasmus w działaniu na rzecz społeczności lokalnej oraz umożliwienie im poznania nie tylko środowiska uniwersyteckiego, ale również integracje z innymi grupami społecznymi, a tym samym poznanie Polski.

Poprzez projekt SocialErasmus chcielibyśmy, aby pobyt na Erasmusie był nie tylko okazją do poznania kultury uniwersyteckiej i nawiązania niezwykłych międzynarodowych przyjaźni, ale był również inspiracją na dalsze życie oraz dawał możliwość poznania realiów panujących w Polsce, również poza środowiskiem akademickim.

Projekt obejmuje spotkania w szkołach podstawowych i liceach (Erasmus in Schools), domach dziecka i szpitalach, a także akcje ekologiczne (Las Erasmusa) i kulturalne.

Aby dowiedzieć się więcej odwiedź oficjalną stronę projektu Social Erasmus.