[ENG]

National Erasmus Games is a project organized by Erasmus Student Network, allowing foreign students from the whole Poland to participate in a sport competition. The project follows the example of the Olympic Games. The winners of eliminations in Polish cities will compete for the title of the best Erasmus sport team in Poland.

The project was realized first in 2009 under an "ESNOLYMPICS" name. National Erasmus Games consist of three levels. Local, where each section prepares its teams and chooses the best one. Regional, where teams from all the ESN sections in a given city compete. And national, where only 12 teams are fighting for the title of the best players and an international final. NEG matches are the matches of volleyball, basketball and futsal.

Both participants and fans claim that National Erasmus Games is a fierce competition which brings unbelievable emotions and, most importantly, ensures a friendly atmosphere in a multinational environment. We hope that this time the project will provide unforgettable impressions to all competitors again.

 

 

[PL]

National Erasmus Games - projekt ten realizowany jest od 2009 roku, wcześniej jednak używana była nazwa ESNOLYMPICS. Od roku 2018 zmieniliśmy nazwę, by bardziej nawiązywała do Programu Erasmus+ oraz była ujednolicona z nazwą międzynarodowych rozgrywek International Erasmus Games. National Erasmus Games odbywają się na trzech poziomach. Lokalnym, gdzie każda sekcja przygotowuje swoje drużyny i wybiera najlepszą, którą zgłasza do następnego poziomu. Regionalnym, gdzie drużyny ze wszystkich sekcji ESN z danego miasta , bądź regionu rywalizują ze sobą o wygraną. Ogólnopolskim, gdzie wygrane drużyny z 12 regionów spotykają się u gospodarza, by wybrać najlepszych. Zawody dotyczą siatkówki, koszykówki i futsalu.

Zarówno uczestnicy, jak i kibice zgodnie twierdzą, że National Erasmus Games to ostra rywalizacja, niesamowite emocje, troszkę luźniejsze podejście, a przede wszystkim przyjazna atmosfera w międzynarodowym środowisku. Mamy nadzieję, że nasze zawody stale będą dostarczać wszystkim zainteresowanym wielu niezapomnianych wrażeń.