Facebookowa Grupa wsparcia:

Informacje od doświadczonych osób oraz osoby jadące w to samo miejsce, co Ty znajdziesz na naszej ogólnopolskiej grupie na Facebooku pomagającej studentom wyjeżdżającym na Erasmusa: Wyjazdy z Erasmus+. Znajdziesz tam informacje na temat rekrutacji, miast i uczelni, na które możesz wyjechać, pomocy finansowej związanej z wyjazdem oraz materiały pomagające wypełnić dokumenty rekrutacyjne.

Nasz LEO:

Local Education Officer to najczęściej osoba, która już ma za sobą co najmniej jeden wyjazd w ramach programu Erasmus+ i można się z nią umówić w naszym biurze, aby porozmawiać o obawach związanych z wyjazdem lub problemach formalnych. Więcej o LEO przeczytasz w zakładce DLA STUDENTÓW UMCS -> PYTANIA? ZAPYTAJ LEO! Napisz na adres leo.umcs@esn.pl, odezwiemy się do Ciebie.

 

PROCEDURA:

Procedura ubiegania się o wyjazd na stypendium jest indywidualnie ustalana przez każdą uczelnie, a czasem także przez każdy wydział osobno. Aby dowiedzieć się, jak, gdzie i kiedy starać się o wyjazd w Waszej uczelni, jakie są kryteria rekrutacji, albo jaka będzie wysokość stypendium wypłacanego przez uczelnię w danym roku, szukajcie informacji w swojej uczelni. Pamiętajcie, że to uczelnia organizuje nabór kandydatów na wyjazdy, wypłaca stypendia, udziela informacji nt. praktycznej strony wyjazdów.

Tutaj podajemy podstawowe informacje o zasadach programu Erasmus i oferowanych w nim możliwościach, które zostały pobrane ze strony Narodowej Agencji Programu Erasmus.

Jak ubiegać się o wyjazd na studia w ramach Erasmusa?

Możesz ubiegać się o wyjazd tylko w Twojej macierzystej uczelni. Rekrutacja kandydatów może być prowadzona przez uczelnię centralnie albo na poszczególnych wydziałach.

  1. Zapoznaj się z zasadami rekrutacji obowiązującymi w Twojej uczelni/ na Twoim wydziale w danym roku akademickim. Informacje nt. Erasmusa i zasad ubiegania się o wyjazd są przeważnie zamieszczane na stronie internetowej uczelni i wydziałów.
  2. Pamiętaj, że możesz wyjechać tylko do uczelni partnerskiej współpracującej z wydziałem. Listę takich uczelni możesz znaleźć na stronach uczelni albo wydziału.
  3. Złóż wymagane przez uczelnię/wydział dokumenty w wyznaczonym terminie i zgłoś się na rozmowę kwalifikacyjną.
  4. Po zakwalifikowaniu na wyjazd przestrzegaj wskazówek przekazanych przez koordynatora uczelnianego lub wydziałowego.

 

Kiedy zgłosić w swojej uczelni chęć wyjazdu?

Rekrutacja na wyjazdy odbywa się w roku akademickim poprzedzającym wyjazd.
Nie ma jednego, ogólnokrajowego terminu zgłaszania się studentów, którzy zamierzają ubiegać się o stypendium Erasmusa. Przeważnie rekrutacja odbywa się wczesną wiosną, ale dokładny termin ustala uczelnia. Najlepiej już na początku roku akademickiego skontaktować się z jednostką uczelnianą, która zajmuje się Erasmusem i tam uzyskać informacje o terminie naboru i formie oceny kandydatów.

Co jest brane pod uwagę w czasie oceny kandydatów na wyjazdy?

Podstawowe kryteria zawsze brane pod uwagę to wyniki w nauce (średnia ocen) i znajomość języka obcego, w jakim prowadzone będą zajęcia za granicą. Są to kryteria ustalone w zasadach programu Erasmus+. Aby ubiegać się o wyjazd na stypendium Erasmusa musisz więc mieć dobre wyniki w nauce i znać język obcy w takim stopniu, aby w zagranicznej uczelni brać aktywny udział w zajęciach i zdawać tam egzaminy.
Uczelnia może przyjąć też dodatkowe kryteria, np. aktywny udział w zyciu uczelni, osiągnięcia naukowe, artystyczne itp.
Szczegółowe zasady rekrutacji oraz kryteria oceny kandydatów są ustalane i ogłaszane przez poszczególne uczelnie. Informacji tych szukaj na stronie internetowej własnej uczelni, u wydziałowego albo uczelnianego koordynatora Erasmusa lub w dziale odpowiedzialnym za ten program.