Dnia 3 czerwca 2016 roku odbędą się Wybory do Zarządu ESN UMCS Lublin!

Stanowiska na jakie można kandydować oraz ich zadania:
PRZEWODNICZĄCA/Y
Zakres obowiązków:
• Kierowanie pracami Zarządu. Kierowanie działalnością ESN UMCS Lublin.
• Koordynowanie współpracy członków ESN UMCS.
• Reprezentowanie organizacji na zewnątrz.
• Zapewnienie realizacji zadań podjętych uchwałą Zarządu.
• Podejmowanie decyzji w sytuacjach spornych w porozumieniu z Zarządem i uczelnianym koordynatorem Programu Erasmus.
• Podpisywanie dokumentów dotyczących spraw majątkowych ESN UMCS.

CZŁONEK ZARZĄDU DS. PROMOCJI I PUBLIC RELATIONS
Zakres obowiązków:
• Budowanie i utrzymywanie pozytywnego wizerunku ESN UMCS Lublin;
• Poszerzenie bazy danych mediów lokalnych, z którymi współpracuje ESN UMCS Lublin.
• Promowanie projektów sekcji w mediach lokalnych oraz w środowisku akademickim;
• Archiwizacja materiałów medialnych o ESN, które już się ukazały;
• Tworzenie i promowanie wydarzeń ESN UMCS Lublin w mediach społecznościowych;
• Tworzenie grafiki na potzreby sekcji;
• Projektowanie gadżetów i ulotek dla ESN UMCS Lublin.
• Dystrybucja gadżetów.
• Prowadzenie strony internetowej http://umcs.esn.pl/;
• Prowadzenie fanpage sekcji https://www.facebook.com/esnumcslublin;
• Kierowanie pracami grupy kreatywnej ESN UMCS Lublin.

CZŁONEK ZARZĄDU DS. FINANSÓW
Zakres obowiązków:
• Dbanie o finanse sekcji.
• Rozliczanie projektów.
• Rozliczanie kart ID.
• Koordynowanie działań na rzecz pozyskiwania sponsorów.
• Pisanie wniosków do władz uczelni o wsparcie finansowe.
• Tworzenie ofert sponsorskich.
• Zbieranie składek członkowskich.

CZŁONEK ZARZĄDU DS. ZASOBÓW LUDZKICH
Zakres obowiązków:
• Prowadzenie informacji odnośnie ESN + rekrutacje dwa razy do roku.
• Wprowadzenie nowych osób do sekcji, udzielenie pełnych informacji, przekazanie materiałów, wpisanie na listę członków, szkolenia dla nowych członków.
• Prowadzenie bazy danych członków sekcji.
• Przydzielanie zadań koordynatorom, zbieranie comiesięcznych raportów oraz kontrolowanie ich pracy.
• Pilnowanie wszystkich grup roboczych oraz zachęcenie członków do przynależności chociaż do jednej.
• Otwieranie "open call'i" na stanowiska w ESN'ie oraz zjazdy.
• Przydzielanie "gwiazdek" najbardziej aktywnym osobom.
• Wypisywanie członkom zaświadczeń/usprawiedliwień.
• Dbanie o dobrą komunikację w sekcji.
• Przeprowadzenie "Integration Day" raz w miesiącu.
• Motywowanie i zachęcanie do jak największej aktywności w sekcji.
• Dbanie o integrację i wspólny relaks;-)

CZŁONEK ZARZĄDU DS. ORGANIZACJI
Zakres obowiązków:
• Sporządzanie sprawozdań.
• Rozwiązywanie sporów prawnych wedle statutu.
• Sporządzanie pism.
• Sprawowanie pieczy nad wszystkimi dokumentami.
• Sprawowanie opieki nad siedzibą.
• Zarządzanie grupą dyskusyjną.

Do 1 czerwca 2016 roku godziny 23:59 czekamy na zgłoszenia, które należy wysyłać na adres hr.umcs.esn@gmail.com. W zgłoszeniu prosimy o napisanie 4-5 zdań dlaczego to akurat Wy powinniście pełnić daną funkcję, a na Wybory prosimy o przygotowanie prezentacji. :)

Zachęcamy bardzo wszystkich aktywnych członków, którzy są w sekcji chociaż pół roku o poważne przemyślanie tej sprawy. Wiemy, że w sekcji są osoby z potencjałem, kreatywne, radzące sobie w sytuacjach kryzysowych, ze zdolnościami organizacyjnymi, przywódczymi. Nie bójcie się zaryzykować i przeżyć jedną z najpiękniejszych przygód w Waszym życiu. Może ESN otworzy Wam drogę do wymarzonej pracy? Dzięki niemu będziecie mogli się spełnić i poznać wspaniałych ludzi, to na pewno! ;) 

A żeby Was naprawdę zmotywować do „pracy” w Zarządzie w ramach „Expierence ESN” 20 maja przyjadą do Nas osoby, które już kiedyś były w Zarządzie i powiedzą dlaczego warto i co im dało bycie w Zarządzie ESNu.
Zapraszamy na 20:30 do DS Grześ!!! :)

NIE ZASTANAWIAJCIE SIĘ! ZARYZYKUJCIE, A GWARANTUJEMY, ŻE NIE POŻAŁUJECIE!

Po wyborach zapraszamy na mega imprezę, połączoną z dziesięcioleciem istnienia naszego ESNu!! :D

PS. Sprawdzajcie event, ponieważ każda osoba z aktualnego Zarządu nagra dla Was filmik nt swojej funkcji :)

Date: 
03/06/2016