[English description below]

Każdy może pomóc!
ESN UMCS organizuje zbiórkę darów dla Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Lublinie. Czekamy na Was ;)

Zbiórka dla Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Lublinie.

Kiedy? 16-18 marca 2016 (13:00-16:00)

Gdzie? Siedziba ESN UMCS (DS. Ikar) 

Co? Zbieramy:
- zabawki edukacyjne
- gry planszowe
- maskotki
- kredki/flamastry
- zeszyty
- bloki
i tym podobne rzeczy.

Jeśli ktoś chciałby wesprzeć szpital a nie posiada żadnej z wyżej wymienionych rzeczy, może to zrobić 19 marca 2016 podczas Imprezy i przekazać, jakąś niewielką sumę, za którą kupimy zabawki i przybory szkolne ;) 

22 marca 2016 zebrane rzeczy przekażemy szpitalowi. 
_________________________________________________

We all can help!
ESN UMCS needs your help in collecting gifts for Children Hospital in Lublin. We are waiting for you ;)

Collection of gifts will be held for Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Lublinie (Children Hospital i Lublin)

When? 16-18 March 2016 (13:00-16:00)

Where? ESN UMCS office (DS. Ikar)

What? We raise:
- educational toys
- board games
- mascots
- crayons/markers
- notebooks
etc.

If you don’t have any of those stuff but still want to help, come to party on 19 March 2016, where we will be raising small amounts of money for the cause there. On raised money we will buy toys and educational materials for children.

On 22 March 2016 all the raised things will be passed to the Hospital.

#LeaveYourMark #SocialErasmus #ESNUMCSLublin

Date: 
16/03/2016 to 22/03/2016