[ENG]

The Erasmus in Schools Project is included in the SocialErasmus Project and it aims at engaging Erasmus students in helping the local society. This project consists of language workshops which take place in high schools and are conducted by Erasmus students with the cooperation of ESN members. Such classes give a possibility to get to know foreigners, break stereotypes, become familiar with foreign customs and traditions. Moreover, they are a great way of development in intercultural competences. Every class is based on finely wrought syllabus, which includes language games connected with transmission of cultural knowledge.

The Erasmus in Schools project (formely called "European Lessons") was first realized during the 2010/2011 school year and we had the opportunity to cooperate with Stanisław Staszic High School No. 1 and St. Stanisław Kostka High School No. 21. The number of students who took part in the classes was 130 in total.

*****

[PL]

Projekt Erasmus in Schools wchodzi w skład projektu SocialErasmus, którego celem jest zaangażowanie studentów z zagranicy do działalności na rzecz społeczności lokalnej. Projekt składa się z warsztatów językowych i prezentacji wygłaszanych przez studentów programu Erasmus+ w lubelskich liceach. Lekcje są szansą na lepsze poznanie Europy i Europejczyków, przełamanie stereotypów oraz zgłębienie wartości, tradycji i zwyczajów panujących w danym kraju. Ponadto sprzyjają rozwijaniu szeroko rozumianych kompetencji interkulturowych. Zadaniem studentów jest aktywizowanie uczniów, prowadzenie i uczestnictwo w grach i zabawach językowych skupionych wokół treści kulturowych.

W roku szkolnym 2010/2011 projekt ten realizowany był w Lublinie po raz pierwszy (wtedy jeszcze pod nazwą "Lekcje europejskie - Europa w Szkole"). Mieliśmy okazję współpracować z dwiema szkołami - 1 LO im. Stanisława Staszica i 21 LO wm. św. Stanisława Kostki w Lublinie. Łącznie w lekcjach wzięło udział ponad 130 uczniów.