[ENG]

Erasmus Forest is one of the SocialErasmus projects. The idea of the project was formed in 2008 during the celebration of the tenth anniversary of Erasmus Programme in Poland. All ESN sections in Poland celebrated ten years of getting to know better with other countries, cultures, languages and learning methods, which is the essence of Erasmus Programme.

The first Erasmus Forest was planted on 22 of October 2008 in Celestynów close to Warsaw. Polish and foreign students with support of National Forests and National Agency planted together 1000 trees.

Erasmus Forest project consists of 3 stages:

  • planting trees,
  • classes under the theme of “Europe in school” conducted by Erasmus students,
  • publication with National Forests promoting ecological attitude among children and youth.

 

*****

[PL]

Las Erasmusa to jeden z projektów w ramach SocialErasmus. Pomysł narodził się w 2008 roku wraz obchodami X – lecia Programu Erasmus w Polsce. Kiedy sekcje ESN w całej Polsce świętowały 10 lat poznawania innych krajów, kultur, języka oraz metod nauczania, czyli wszystkiego, czym jest Program Erasmus.
Las Erasmusa to 3 etapowy projekt. Pierwsza część, to sadzenie drzewek. Druga to zajęcia z cyklu Europa w szkole, prowadzone przez Erasmusów pt. "Jak to się robi w waszym kraju, czyli ochrona środowiska na co dzień", a trzeci wspólna publikacja z Lasami Państwowymi promująca postawy ekologiczne wśród dzieci i młodzieży.
Pierwszy taki Las został posadzony 22 października 2009 w Celestynowie pod Warszawą. Wspólnymi siłami polskich i zagranicznych studentów oraz dzięki wsparciu Lasów Państwowych oraz Narodowej Agencji zostało zasadzone 1000 drzew.